Ne ju këshillojmë me pyetjet e mëposhtme
për fillimin e një biznesi

Këshille për fillimin e një biznesi
A dëshironi të jeni të pavarur?Të gjeni ,siguroni dhe zgjeroni ekzistencën tuaj? Ne ju këshillojmë me të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me vetëpunësimin.
Trajnim në çdo çështje biznesi
Sidomos gjatë fazës së hyrjes ka shumë pyetje të cilat duhet të marrin përgjigje.Ne mbështesim projektin tuaj dhe ju këshillojmë në çdo çështje biznesi.
Hartimi i planeve të biznesit
Ne planifikojmë planet e biznesit së bashku me parashikimin e shitjeve,llogarinë e Fitim /Humbjes dhe planifikimin e Te ardhurave/ Shpenzimeve të cilat janë të përshtatshme në Banka dhe Institucione mbështetëse.
Krijimi i planeve të Investimit/Financimit
Cilat investime janë thelbësore? A është e mundur të përfshihen subvencionet publike?Ne krijojmë plane investimi / financimi si bazë për bisedime me Bankat dhe Institucionet mbështetëse.
Konsultimi i strukturës ligjore optimale
Cilat janë llojet e ndryshme të strukturave ligjore dhe cila përshtatet më mirë për ju?Ne ju ndihmojmë në zgjedhjen e formës më të përshtatshme për biznesin tuaj.
Analiza e potencialit te vendit/tregut
Cila vendodhje i përshtatet më së miri projektit tuaj.A ka një treg për produktin ose shërbimin tuaj? Ne u përgjigjemi këtyre pyetjeve

Të interesuar tek ajo cfarë ne bëjmë?

Contact us
Albanian