Gama e shërbimeve

Biznes

 • Kontakte biznesi (Shqipëri-Gjermani) / (Gjermani-Shqipëri)
 • Fillimi i një biznesi në Shqipëri
 • Konsultime gjyqësore ,fiskale dhe ekonomike
 • Mbështetje në marrjen e subvencioneve
 • Dixhitalizim i bizneseve
 • Organizim te vizitave të deleguara
 • Trajnim për marrëdhënie ndërkombëtare të biznesit
 • Krijimi i faqeve websiteve të suksesshmeKomuna/Institucionet kombëtare

 • Asistencë në aplikimin ,tërheqjen dhe kontrollin e subvencioneve të B.E -së
 • Konsultimi në masë të infrastrukturës (rrugët/ furnizimi etj.)
 • Planifikimi dhe realizimi
 • Krijimi i inkubatorëve të biznesit
 • Ndërmjetësim i kontakteve me qytetet dhe institucionet gjermane
 • Krijimi i marrëdhënieve me Dhomen e Tregtisë dhe industrisë Koblenz Gjermani (IHK) dhe Institucioneve të kreditit për rindërtim (Kfw)
 • Marketing i pronave industriale në Europë
 • Mbështetje në dixhitalizimin dhe organizimin e departamenteve shqiptare

Contact us
Albanian