Ne ju këshillojmë në pyetjet e mëposhtme rreth
një biznesi të suksesshëm

Ndërmjetësim në proçesin e shitjeve
Do you want to pass on your business to a successor? We support and accompany the sales process and mediate between you and potential buyer.
Përpunimi i koncepteve të transferimit
Ne punojmë për një koncept të qëndrueshëm të suksesshëmnë bashkëpunim me konsulentët e taksave dhe ju .
Mbështetje në vendosjen e çmimeve të blerjes (përcaktimi i vlerës)
Sa kushton biznesi im? Cilat të ardhura nga shitja dëshiroj të arrij me blerjen?Ne përpunojmë një përcaktim të vlerës dhe ju mbështesim në vendosjen e një çmimi të shitjes.
Kontroll i kujdesshëm
Kontroll dhe analizë e biznesit tuaj duke iu referuar kushteve ekonomike ,fiskale dhe financiare.
Formulimi i koncepteve të financimit
A dëshironi të blini një biznes?Ne ju mbështesim në formulimin e një koncepti financimi duke përfshire subvencionet publike.
Asistencë në takimet me bankat kryesore dhe institucionet mbështetëse
Asistencë në takimet me bankat kryesore dhe institucionet mbështetëse
Mbështetje gjatë fazës së hyrjes pas marrjes së biznesit.
Pas marrjes së një biznesi është e dobishme për të marrë mbështetje fillestare nga një konsulent i jashtëm.ne ju këshillojmë gjatë fazës hyrëse duke iu referuar ndonjë pyetje ekonomike.

Të interesuar tek ajo cfarë ne bëjmë?

Contact us
Albanian