Ne ju këshillojmë me pyetjet e mëposhtme të financimit

Hartimi i koncepteve të financimit
Brenda kontekstit të financimit ne kontrollojmë mundesinë e përfshirjes të subvencioneve publike.
Udhëzime në kërkesat e kredisë
Ne ndërtojmë të gjitha dokumentet së bashku,që janë thelbësore për kërkesat e kredisë si dokumentat e kreditit dhe pronësise.
Ndërmjetësimi dhe stërvitja në negociata bankat dhe institucionet mbështetëse
Ne ju përgatisim për bisedime me bankat kryesore dhe institucionet mbështetëse.Me kërkesën tuaj ne mund tju shoqërojmë gjatë bisedimeve.
Asistencë në kryerjen e thirrjeve të mjeteve financiare dhe listave të përdorura
Pas aprovimit të financimit ne ju ndihmojmë në kryerjen e thirrjeve të mjeteve financiare në banka ose në institucionet mbështetëse.Në fund ne krijojmë një listë ku përdoret së bashku për përdorimin e duhur të masave.

Të interesuar në atë çfarë ne bëjmë?

Contact us
Albanian